Bekanntmachungen Stadtrat

2017

Bekanntmachung 37. Tagung Stadtrat 26.10.17 - Beschlüsse  37. Tagung

Bekanntmachung 38. Tagung Stadtrat 23.11.17 - Beschlüsse 38. Tagung

Bekanntmachung 39. Tagung Stadtrat 14.12.17 - Beschlüsse 39. Tagung

2018

Bekanntmachung 40. Tagung Stadtrat 25.01.18 - Beschlüsse 40. Tagung